česky endlish auf Deutsch en español en français português nederlands українською по-русски

Sebeposuzovací stupnice deprese podle Zunga

Test online

Sebeposuzovací stupnice deprese podle Zunga (Self-rating depression scale SDS)

Jednou z nejvíce využívaných škál je Zungova dvacetipoložková sebeposuzovací škála deprese (SDS), ve které pacient určuje míru svých potíží na čtyřbodové škále. Zungova sebeposuzovací škála deprese je dotazník, který se vyhodnocuje 1-2x za týden. Ukazuje celkovou míru deprese. Sami si můžete porovnat, jak se mění intenzita deprese v průběhu doby.

Viz také:

Pokyny:

Přečtěte si pečlivě každou větu. Pro každou položku zaškrtněte ve sloupcích ten, který nejlépe vyjadřuje, jak jste se cítil(a) v průběhu posledního týdne. Dodržujete-li dietu, u položek 5 a 7 odpovídejte, jako kdybyste na dietě nebyl(a).

1. Jsem smutný, skleslý , sklíčený

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

2. Nejlépe se cítím ráno

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

3. Bývá mi do pláče nebo dokonce pláču

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

4. V noci špatně spím

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

5. Mám stejnou chuť k jídlu a jím jako dříve

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

6. Sexuální život a myšlenky na něj mi činí potěšení jako dříve

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

7. Všiml/a jsem si, že ubývám na váze

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

8. Mám potíže se zácpou

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

9. Mívám rychlý tep nebo bušení srdce

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

10. Jsem unavený/á bez zjevné příčiny

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

11. Moje myšlení je jasné jako vždy dříve

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

12. Všechny obvyklé činnosti zvládám bez problémů

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

13. Cítím nepokoj a nevydržím v klidu

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

14. Do budoucna nahlížím s nadějí

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

15. Bývám podrážděný/á

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

16. Není pro mě problém rozhodnout se

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

17. Cítím, že jsem užitečný/á a potřebný/á

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

18. Cítím, že žiji naplno

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

19. Mám pocit, že pro ostatní by bylo lépe, kdybych tu nebyl/a

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále

20. Těší mě stejné věci tak jako dříve

Nikdy nebo zřídka

Někdy

Dosti často

Velmi často nebo stále